Το 2001 η εταιρεία προχωρά σε ανανέωση του εξοπλισμού της αντικαθιστώντας τους κεραμικούς κλιβάνους με σύγχρονους κυκλοθερμικούς, προσθέτοντας επιπλέον μία γραμμή παραγωγής στρογγυλών αρτιδίων

Το 2004 η εταιρεία μπαίνει σε διαδικασία πιστοποίησης με HACCP και ISO, αποκτώντας το πιστοποιητικό εφαρμογής συστήματος ποιότητας ISO 9001:2000 από την εταιρεία BM TRADA.

Το 2009 έπειτα από τις προαπαιτούμενες αλλαγές στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό αλλά και την αναβάθμιση στην εκπαίδευση του προσωπικού με την παρακολούθηση σεμιναρίων για την υγιεινή τροφίμων, προχωρά στην απόκτηση του ISO 22000:2005 με φορέα πιστοποίησης την TÜV AUSTRIA HELLAS.

Σύστημα Διαχείρησης Ποιοτικού Ελέγχου ISO 22000:2005

Leave a reply