Καρβελάκι Κυνηγού

Καρβελάκι Κυνηγού

Προψημένο Κατεψυγμένο

Στρογγυλό Σχήμα

Βάρος 280 gr, Διάμετρος 14cm, Ύψος 10cm

Πρωτογενής Συσκευασία:
Σακούλα πολυπροπυλενίου κατάλληλη για επαφή με τρόφιμα

Δευτερογενής Συσκευασία:
Χαρτοκιβώτιο τριών φύλλων από καθαρή χαρτόμαζα κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα

Τεμάχια / Κιβώτιο: 20
Κιβώτια / Παλέτα: 72

Διατηρείται τουλάχιστον για 3 ημέρες μέσα στη συσκευασία του

Κατεψυγμένο: Διατηρείται σε θάλαμο ψύξης για 6 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής του και μετά την απόψυξη 3 ημέρες

Το προϊόν δεν επαναψύχεται