Φραντζόλα Χωριάτικη

Φραντζόλα Χωριάτικη

Ψημένο / Προψημένο Κατεψυγμένο

Σχήμα Οβάλ

Βάρος 350 gr, Μήκος 32cm, Ύψος 6cm

Πρωτογενής Συσκευασία:
Σακούλα πολυπροπυλενίου κατάλληλη για επαφή με τρόφιμα

Δευτερογενής Συσκευασία:
Χαρτοκιβώτιο τριών φύλλων από καθαρή χαρτόμαζα κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα

Τεμάχια / Κιβώτιο: 15
Κιβώτια / Παλέτα: 35

Φρέσκο: Διατηρείται τουλάχιστον για 3 ημέρες μέσα στη συσκευασία του

Κατεψυγμένο: Διατηρείται σε θάλαμο ψύξης για 6 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής του και μετά την απόψυξη 2 ημέρες

Το προϊόν δεν επαναψύχεται