Χωριάτικο Μετσόβου

Χωριάτικο Μετσόβου

Περιγραφή

Ψημένο Προψημένο Κατεψυγμένο

Μακρόστενο Σχήμα

Βάρος 350gr, Μήκος 36-37cm, Ύψος 6cm

Συσκευασία

Πρωτογενής Συσκευασία:
Σακούλα πολυπροπυλενίου κατάλληλη για επαφή με τρόφιμα

Δευτερογενής Συσκευασία:
Χαρτοκιβώτιο τριών φύλλων από καθαρή χαρτόμαζα κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα

Τεμάχια / Κιβώτιο: 15
Κιβώτια / Παλέτα: 35

Χρόνος Ζωής

Φρέσκο: Διατηρείται τουλάχιστον για 3 ημέρες μέσα στη συσκευασία του

Κατεψυγμένο: Διατηρείται σε θάλαμο ψύξης για 6 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής του και μετά την απόψυξη 2 ημέρες Ψ/ΠΚ

 

Το προϊόν δεν επαναψύχεται