Bagel Παπαρούνα

Bagel Παπαρούνα

Bagel Παπαρούνα

Περιγραφή

Ψημένο Κατεψυγμένο

Στρογγυλό Σχήμα

Βάρος 100 gr

Συσκευασία

Πρωτογενής Συσκευασία:
Σακούλα πολυπροπυλενίου κατάλληλη για επαφή με τρόφιμα

Δευτερογενής Συσκευασία:
Χαρτοκιβώτιο τριών φύλλων από καθαρή χαρτόμαζα κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα

Τεμάχια / Κιβώτιο: 18
Κιβώτια / Παλέτα: 72

Χρόνος Ζωής

Φρέσκο: Διατηρείται τουλάχιστον για 3 ημέρες μέσα στη συσκευασία του

Κατεψυγμένο: Διατηρείται σε θάλαμο ψύξης για 6 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής του και μετά την απόψυξη 2 ημέρες

 

Το προϊόν δεν επαναψύχεται