Νεα Προϊοντα

  • Ψημένα / Προψημένο Κατεψυγμένο /  Κατεψυγμένη Ζύμη

  • Ψημένα / Προψημένο Κατεψυγμένο /  Κατεψυγμένη Ζύμη

  • Κατεψυγμένη Ζύμη Στρογγυλό Σχήμα Βάρος 80 gr, Διάμ

  •   Ψημένο / Προψημένο Κατεψυγμένο /  Κατεψυγμέ