Προϊόντα με Προζυμι

  • Προψημένο Κατεψυγμένο Μακρόστενο Σχήμα Βάρος 120 g

  • Προψημένο Κατεψυγμένο Μακρόστενο Σχήμα Βάρος 120 g

  • Προψημένο Κατεψυγμένο Μακρόστενο Σχήμα Βάρος 100 g

  • Προψημένο Κατεψυγμένο Μακρόστενο Σχήμα Βάρος 300gr

  • Προψημένο Κατεψυγμένο Μακρόστενο Σχήμα Βάρος 300gr

  • Προψημένο Κατεψυγμένο Μακρόστενο Σχήμα Βάρος 150gr

  • Προψημένο Κατεψυγμένο Μακρόστενο Σχήμα Βάρος 150gr